Enter your keyword

Staff Secretaries

sohail zafar rana pics

MR. SOHAIL ZAFAR RANA

2019 – To date

icons

Mr. Rafi Tamana

1965 – 1966

icons

Mr. Aslam Gohar

1966 – 1967

MR. ALI SANA SHAKIR

Mr. Ali Sana Shakir

1967 – 1968

icons

Mr. Idris Ahmad Khan

1968 – 1970

icons

Mr. Riaz Hussain

1970 – 1972

icons

Mr. Shahid Ali

1972 – 1977

Mr. Manzoor Mirza

Mr. Manzoor Mirza

1977 – 1984

Mr. Muhammad Farooq

Mr. M. U. K. Yousafi

1984 – 1990

MR. MUHAMMAD ANWAR

Mr. Muhammad Anwar

1990 – 1993

Mr. M. A. Zahid Azmi

Mr. M. A. Zahid Azmi

1993 – 2005

Hafiz Muhammad Ashraf
Hafiz Muhammad Ashraf

2005 – 2006

Mr. Ashfaq Bhatti-

Mr. Ashfaq Bhatti

2006 – 2007

Mr. Ghulam Hussain Gill

Mr. Ghulam Hussain Gill

2007 – 2009

?

Mr. Muhammad Farooq

2009 – 2014

MR. IRFAN ULLAH-KHAN

Mr. Irfan Ullah Khan

2014 – 2019